Aktuality

Křížovky k učivu - aktivita

Potřebujete mírně vylepšit "klasifikační skóre"? Připravte si křížovku k aktuálnímu učivu. Téma a termín nutno domluvit nejméně 1 vyučovací hodinu předem. Tajenka: cca 7-10 slov, srozumitelně zadané otázky. Hodnocení: výběr slov do křížovky, srozumitelná formulace otázek. Pro jednoho žáka známka za aktivitu (hodnota 0,3), dva žáci - dvě pidiznámky za aktivitu (nutno získat ještě další známku pidiznámku za aktivitu).


Třídní kola recitační soutěže pro 5. A, 8. A, 9. C - 29. 1. 2019

5. ročník - alespoň 4 sloky přiměřeně náročné poezie

8. a 9. ročník - poezie min. 6 slok, próza - celá bajka či povídka (max. 1 strana textu)

Všichni! Započítáváno do běžné klasifikace!


Čtenářské portfolio pro 5. A, 8. A a 9. C

Termín odevzdání 2. záznamu 11. ledna 2018.


Referáty z dějepisu pro 8. ročník (aktualizováno 14. 1. 2019)

16. 1.  - Issac Newton (8. A - R. M.), Petr I. Veliký (8. A - K. B.) - dodatečně - chybějící žáci

21. 1.  - James Cook (8. A - L. H.)

23. 1. - George Washington (8. A - N. Š., 8. B - J. K.)

13. 2. Napoleon Bonaparte (8. A - N. V., 8. B - K. B.)


Aktualizována záložka Čtenářský deník - doporučená četba 2018-2019, upravené verze čtenářského záznamu a otázek k četbě, nově čtenářský záznam pro populárně-naučnou literaturu.