Aktuality

Referáty o knihách pro 5. A, 8. A, 9. C

V týdnu od 25. do 29. 3. 2019 se zapište do záznamového archu k vybranému termínu referátu. První termín je 23. dubna 2019. Podrobné pokyny k referátu v záložce čtenářské dílny.

Termín pro celou 9. C je 23. dubna 2019.


Čtenářský deník - 4. záznam

Pro 5. A, 8. A i 9. C - 28. května 2019.


Křížovky k učivu - aktivita

Potřebujete mírně vylepšit "klasifikační skóre"? Připravte si křížovku k aktuálnímu učivu. Téma a termín nutno domluvit nejméně 1 vyučovací hodinu předem. Tajenka: cca 7-10 slov, srozumitelně zadané otázky. Hodnocení: výběr slov do křížovky, srozumitelná formulace otázek. Pro jednoho žáka známka za aktivitu (hodnota 0,3), dva žáci - dvě pidiznámky za aktivitu (nutno získat ještě další známku pidiznámku za aktivitu).


Referáty z dějepisu pro 8. ročník (aktualizováno 24. 4. 2019)

29. 4. František Josef I. (8. A - O. H.), Alžběta Bavorská (8. A - N. V.)

6. 5. Královna Viktorie (8. A - V. Š.)

10. 5. František Josef I. (8. B - M. P.), Alžběta Bavorská (8. B - H. D.)

13. 5. Alfred Nobel (8. A - N. Š.)

17. 5. Alfred Nobel (8. B - J. K.)


Aktualizována záložka Čtenářský deník - doporučená četba 2018-2019, upravené verze čtenářského záznamu a otázek k četbě, nově čtenářský záznam pro populárně-naučnou literaturu.