Dějepis

Slavné osobnosti novověku - referáty 8. ročník (nabídka pro obě pololetí, chronologicky)

Rudolf II., Jan Mydlář, Albrecht z Valdštejna, Jan Amos Komenský, Giovanni Santini, Isaac Newton, James Watt, Ludvík XIV., Petr I. Veliký, Kateřina II. Veliká, Marie Terezie, Josef II., James Cook, George Washington, Napoleon Bonaparte, Klemens Metternich, George Stephenson, Jan Perner, Salomon Mayer Rothschild, Karl Marx, František Josef II.,Alžběta Bavorská, královna Viktorie, Alfred Nobel

Konkrétní termíny v záložce aktuality.


JAK NA REFERÁT? 

Slavné osobnosti novověku

1. Výběr vhodného zdroje informací k zadanému tématu. 

Využijte knihu/časopis/webovou stránku/televizní pořad určený vaší věkové kategorii - žák základní školy. Ideální je zkombinovat několik materiálů různého druhu. Nepoužívejte příliš zdroje vhodné pro středoškoláky či vysokoškoláky, které předpokládají hlubší znalost tématu, jinou slovní zásobu a způsob vyjadřování. 

2. Přemýšlejte nad obsahem. Zjistěte, které informace považuje za důležité vaše učebnice či pracovní sešit, a doplňte je o zajímavosti k tématu. Vaše spolužáky nebude zajímat to, co nezajímá ani vás. Referát není telefonní seznam osobností, soupis letopočtů (které si za minutu nikdo nepamatuje) ani slovník cizích slov. Očekáváme především odpovědi na otázky: "Proč se o osobnosti učíme? Čím výrazně ovlivnila naše dějiny?"

3. Vytvořte si osnovu referátu. Ke každému bodu vytvořte jednu stranu v miniprezentaci - obrazový doprovod referátu s popiskou. Referát nečteme (písemný podklad se hodí, posílí vaši jistotu, použijete v případě absolutního "okna"). Popisku (bod osnovy) vysvětlíte, doplníte důležité informace, odvyprávíte příběh ... ( Vyzkoušejte k jedné popisce 3-5 vět vlastními slovy.) Myslete na to, že cílovou skupinou jsou vaši spolužáci, a proto volte přiměřený obsah a jazykové prostředky.

4. Obrazový podklad k referátu (miniprezentaci) zašlete na mou emailovou adresu nejlépe den předem.

5. Při představení historické osobnosti mluvíte stručně, jasně a výstižně. Opíráte se o obrazový materiál s popiskami, který je osnovou vašeho mluvního projevu. Někteří vaši spolužáci nebývají nejvzornějšími posluchači, proto je vhodné v několika posledních větách (např. 5) shrnout to nejpodstatnější = to, co by si měli spolužáci zapsat a zapamatovat.

6. Máte-li dotazy ke způsobu vypracování a předvedení referátu, ptejte se včas.

7. Závěrem několik vhodných knižních titulů. Ve školní knihovně najdete i časopis Časostroj.