Čtenářský deník

Čtenářský deník vedeme formou portfolia, tj. ve složce na samostatných listech. Portfolio tvoří úvodní ozdobná stránka, dále seznam přečtených knih (formulář) a jednotlivé listy se čtenářskými záznamy.


Termíny odevzdání čtenářského portfolia v záložce AKTUALITY.


Proč vedeme čtenářský deník?

Touto formou se naučíme písemnému projevu, především vypravování. Aby převyprávění čtenáře zaujalo, musí být napsáno srozumitelně (trénujeme slovní zásobu, stavbu vět a souvětí), stručně (příliš krátký záznam nám nic neřekne a příliš dlouhý nás unudí) a bez pravopisných chyb (procvičujeme mluvnické učivo, učíme se používat pravopisných příruček a v případě psaní na počítači vyhodnocujeme navržené opravy). Součástí písemného záznamu je i rozbor a hodnocení knihy nejlépe podle osnovy. Vše je původní samostatná práce žáka.

Čtenářský záznam

 • Záznamový formulář můžeš vyplňovat na počítači (naformátuj jej - vymaž přebytečné řádky, uprav velikost písma aj.), nebo si jej vytiskni a vyplňuj ručně. Poslední možností je psát podle osnovy na volný list papíru (použij linkovanou podložku). Ilustrovat můžeš na samostatném listu, není povinné. Pamatuj, že záznam je tvoje vizitka a úprava je součástí hodnocení.
 • Pokud má kniha jen jeden příběh, převyprávíš celý. V  případě samostatných příběhů (sbírka povídek, pověsti, báje, bajky apod.) vybíráš tři, které stručně zaznamenáš. 
 • Dále vyber větu nebo krátký úryvek, který ti připadá zajímavý, pro příběh důležitý. Výběr nezapomeň zdůvodnit. 
 • Vyber postavu nebo postavy, které tě zaujaly. Kladná/záporná? Jaké má vlastnosti? Napiš stručnou charakteristiku.
 • Stručně popiš prostředí, kde se příběh odehrává. 
 • Napiš hodnocení knihy. Slovy vypiš, co se ti líbilo/nelíbilo. Knihu můžeš obodovat, oznámkovat, hodnocení zapsat procenty. Vše zdůvodni.
 • Z přiloženého listu otázek si vyber tři, na které odpovíš. Otázku opiš a odpovídej celou větou. 

Odevzdávání čtenářských záznamů

Žáci odevzdávají celé čtenářské portfolio - seznam přečtených knih a 2 čtenářské záznamy v prvním pololetí a dva ve druhém pololetí ve stanoveném termínu. Termín je poslední den, kdy mohou práci odevzdat. Následující 2 dny dostanou sníženou známku za nedodržení termínu. V případě nemoci lze čtenářský záznam poslat po spolužákovi nebo emailem a ihned po příchodu do školy odevzdat papírovou verzi. V 5. a  6. ročníku je pořadí záznamů libovolné, od 7. ročníku dané (viz níže). Součástí čtenářského záznamu je i vypracovaný úkol ze čtenářských dílen (pětilístek, diamant, charakteristika postavy, popis prostředí, vztahová mapa, ilustrace, osnova s emoční křivkou, podvojný deník aj.) 

Literatura ke čtenářskému deníku

5. ročník

 • kniha pohádek, pověstí nebo bájí
 • dobrodružná literatura (fantasy, detektivka, sci-fi, western ...)
 • humoristická literatura
 • dle výběru žáka

6. ročník

 • kniha pohádek, pověstí, bájí nebo bajek
 • dobrodružná literatura (fantasy, detektivka, sci-fi, western ...)
 • humoristická literatura
 • dle výběru žáka

7. ročník

 • adaptace (upravená verze) biblických příběhů
 • báje, pověsti nebo bajky
 • výběr: Příběhy tisíce a jedné noci; adaptace W. Shakespeara (Eva Vrchlická - Z oříšku královny Mab, komiks nakl. Grada aj.), Daniel Defoe - Robinson Crusoe, Jonathan Swift - Gulliverovy cesty (jeden díl), J. K. Tyl - Strakonický dudák, K. J. Erben - Kytice, popř. dle dohody další titul, který budeme probírat
 • dobrodružná literatura nebo próza o problémech současné mládeže

8. ročník

 • výběr - česká literatura 19. století nebo meziválečná: Karel Hynek Mácha - Máj, Božena Němcová - Divá Bára a jiné povídky, popř. Babička, Jan Neruda - Povídky malostranské, Karel Havlíček Borovský - Král Lávra nebo Tyrolské elegie, Alois Jirásek - Staré pověsti české, Svatopluk Čech - Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XIV. století, Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka, Karel Čapek - Povídky z jedné kapsy (popř. jiné povídky), Eduard Bass - Klapzubova jedenáctka nebo Cirkus Humberto, Karel Poláček - Bylo nás pět
 • populárně-naučná literatura 
 • výběr - světová próza 19., popř. počátku 20. století (po zobrazení 1. světové války): - Jules Verne, Karel May, Walter Scott, Alexandre Dumas, Arthur Conan Doyle, Edgar Alan Poe, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker, Mary Shelleyová, James Fenimore Cooper, Charlotte Brönteová, Jane Austinová, Charles Dickens, E. M. Remarque
 • dle výběru žáka 

9. ročník

 • populárně-naučná literatura
 • výběr - česká literatura 20. století: Z. Jirotka - Saturnin, Jan Drda - Němá barikáda, Ludvík Aškenazy - některý z povídkových souborů, Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma, Ota Pavel, Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký - cokoliv, Šimek-Grossmann - Povídky, Zdeněk Svěrák - cokoliv, Michal Wiewegh - Báječná léta pod psa, Ondřej Neff - sci-fi, Zdeněk Šmíd - cokoliv
 • světová literatura 20., popř. 21. století
 • dle výběru žáka, doporučuji - prózu odrážející problémy dospívání - drogy, šikana, domácí násilí, útěky z domova, poruchy příjmu potravy, stalking, pohlavní zneužívání, brzké těhotenství 

https://www.ctesyrad.cz/
https://www.ctenipomaha.cz/