Čtenářský maraton 2018

Milí přátelé dobrého čtení,

vyhlašujeme další ročník Čtenářského maratonu pro žáky 4. - 9. ročníku. Letos proběhne jako součást grantového projektu Statutárního města Ostravy na podporu čtenářské gramotnosti "Mluvím, čtu a rozumím!". Maraton zahájíme ve středu 23. května 2018 v 11. hodin ve školní klubovně LUKIN.

Jak se zúčastnit? Každý maratonec si připraví stručné představení oblíbené knihy a čtyřminutovou ukázku. Maraton "uběhneme" štafetovým způsobem. Přihlášku si můžete vyzvednout na vrátnici školy, u informační nástěnky školní knihovny, u třídních učitelů nebo osobně u paní učitelky Lenky Jeřábkové. Vyplněnou přihlášku prosím předejte třídnímu učiteli, vhoďte do schránky důvěry, doneste osobně paní učitelce Lence Jeřábkové nebo zašlete e-mailem na adresu lenka.jerabkova@zslukasove.cz (prosím uvést jméno a příjmení žáka, třídu, název knihy, ze které budete předčítat, a jejího autora). Termín uzavření přihlášek je 16. 5. 2018 ve 14.00 hodin.

Každý účastník, který zvládne "svůj úsek", obdrží slosovací lístek do tomboly. Losujeme v pátek 25. května 2015 o velké přestávce.

Podrobnosti o akci najdete na informační nástěnce školní knihovny.

Těšíme se na všechny úžasné knihy a jejich čtenáře.

Za vyučující českého jazyka Mgr. Lenka Jeřábková


Organizační pokyny ke Čtenářskému maratonu 2018

Kdy: 23. 5. 2018, od 11.00 (středa)

Kde: Klubovna LUKIN Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové

Kdo: Žáci 4. - 9. ročníku

Průběh:

Každý maratonec představí svou knihu - název, jméno autora, popř. díl, kapitolu, stručně uvede do děje. Poté čte vybraný, svůj oblíbený, cca čtyřminutový úryvek z knihy (délku úryvku si zjistěte doma na stopkách). Seznam pořadí čtenářů a přibližný začátek čtení bude vyvěšen na dveřích klubovny.

Čtenáři se dostaví o přestávce před svým vystoupením. Neruší, do zavřených dveří nevstupují, vyčkají na ukončení předchozího bloku čtení.

Při zdárném ukončení vystoupení obdrží maratonci slosovací lístek do tomboly. Jako obecenstvo zůstávají do konce jednoho bloku (jedné vyučovací hodiny), příp. dle domluvy s vyučujícími déle, ale vždy jeden čtecí blok.

Čtení je klidová aktivita, proto prosíme o ohleduplnost a tiché chování!!!

Tombola: Slosování proběhne v pátek 25. 5. 2018 v klubovně LUKIN v 9.50 (o velké přestávce).

Podrobnější informace: Mgr. Lenka Jeřábková, přízemí pav. B


Závazná přihláška na akci: Čtenářský maraton 2018

Jméno a příjmení: _________________________________________ Třída: ________

Název knihy:________________________________________________________________

Autor: _____________________________________________________________________

Souhlas s účastí (podpis zákonného zástupce žáka): _____________________________